წყალსადინარი მილების, ჰაერგამტარების დამონტაჟება
 

წყალსადინარი მილების, ჰაერგამტარების დამონტაჟება

 

გთავაზობთ

წყალსადინარი (სადრენაჟო სისტემები) მილები ეს არის აუცილებელი ელემენტი
ნებისმიერი შენობისათვის. ჩვენ ვასრულებთ ახალი წყალსადინარი მილების
პირველად და მეორად მონტაჟს. საბუხრე მილების აყვანას მაღალ სიმაღლეებზე,
დაზიანებული საწვიმარი მილების შეკეთებას, შეცვლას, დემონტაჟს.
საცხოვრებელ კორპუსებზე, საწარმოს შენობებზე ნებისმიერ სიმაღლეზე და ძნელად
მისადგომ ადგილებში.
 

Tel: 599 648 886 / 577680290
  alpproservis@gmail.com