წყალსადინარი მილების, ჰაერგამტარების დამონტაჟებაგთავაზობთ

 • (ბუხრის) საკვამლე მილების
 • ჰაერგამტარების
 • სადრენაჟო სისტემების
 • წყალსადინარი მილების მონტაჟს • წყალსადინარი (სადრენაჟო სისტემები) მილები ეს არის აუცილებელი ელემენტი
  ნებისმიერი შენობისათვის. ჩვენ ვასრულებთ ახალი წყალსადინარი მილების
  პირველად და მეორად მონტაჟს. საბუხრე მილების აყვანას მაღალ სიმაღლეებზე,
  დაზიანებული საწვიმარი მილების შეკეთებას, შეცვლას, დემონტაჟს.
  საცხოვრებელ კორპუსებზე, საწარმოს შენობებზე ნებისმიერ სიმაღლეზე და ძნელად
  მისადგომ ადგილებში.

  Tel: 599 648 886 / 599 134 124
    alpproservis@gmail.com